Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • 15. 11. 2015

  Do galérie GIS s Mgr. Vojtekom boli pridané fotografie.

 • 15. 11. 2015

  V rámci Týždňa vedy 2015 sa na našej škole dňa 13.11.2015 tiež uskutočnila prednáška s názvom „Zaujímavosti alebo divy zo Slovenska“, ktorú si pripravil Ing. Andrej Popovič, ktorý sa zaoberá enviroaktivitami. Prednášky sa zúčastnili žiaci prvého ročníka – I.A, I.B, I.C. 

 • 15. 11. 2015

  Dňa 22. 11. 2015 sa žiaci navštevujúci seminár z biológie zúčastnili prednášky, ktorú si pripravili doktorandky Katedry botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Mgr. Denisa Súkeníková  oboznámila žiakov so svojou výskumnou prácou „Štúdium hybridných jedincov borovice lesnej a horskej na Slovensku“. Mgr. Veronika Masárová odprednášala problematiku „Genomickej charakterizácie genotypov maku siateho (Papaver somniferum L.)“ a Mgr. Martina Tkáčová informovala žiakov o „Vplyve rizikových látok na funkcie osteoblastov v in vitro podmienkach“. V závere dvojhodinovej prednášky si pripravili doktorandky prezentáciu o možnostiach štúdia na Katedre botaniky a genetiky, Katedre zoológie a antropológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Informovali o možnostiach uplatnenia v praxi a o výskumnej práci absolventov. 

 • 2. 11. 2015

  Dňa 26. 10. 2015 sa žiaci  I. PA  zúčastnili odbornej  exkurzie  na Samovej  ulici v Nitre, kde sídli Správa CHKO. Mali možnosť  spoznať rastlinstvo a živočíšstvo žijúce  na území chránenej  krajinnej  oblasti prostredníctvom vystavených  expozícii,  potom nasledovala odborná  prednáška Mgr. Košťála spojená so zaujímavými  ukážkami  ktoré získal počas dlhoročného pôsobenia . Na pamiatku z tejto exkurzie dostal každý žiak pohľadnicu  a škola  nový výtlačok knihy CHKO, exkurzia bude v  jarnom období pokračovať  a žiaci si budú  môcť  pozrieť pod vedením  strážcov prírody  náučný chodník.