Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Moderné školstvo ponúka učenie nielen v školských laviciach. Naša škola je známa inovatívnymi metódami a realizáciou mnohých exkurzií či projektov. Školský rok 2017/2018 sme pre študentov obohatili o ďalší zaujímavý projekt, ktorý by mal mať dlhodobý charakter. Projekt s názvom „Aj malí ľudia môžu písať veľké dejiny“ si dal za cieľ vyviesť deti zo školských lavíc a uskutočňovať vzdelávanie v uliciach nášho mesta. Spôsob učenia prebieha formou hry a riešenia rôznych rébusov. Zaujímavosťou je aj to, že sa študenti učia navzájom. Škola hrou spája témy z rôznych predmetov. Vybrali sme slovenský jazyk a literatúru, dejepis, biológiu, chémiu, anglický jazyk i výtvarnú výchovu. Súčasťou projektu je vytvorenie brožúry, ktorá je vlastným dielom samotných študentov a ich učiteľov. Má formu pracovného zošita a dostáva ho každý účastník projektu. Realizácia projektu prebehla celkovo trikrát. Prvýkrát sa študenti sekundy učili navzájom. Druhýkrát už títo žiaci odovzdávali svoje vedomosti mladším spolužiakom z primy. A napokon tretíkrát predviedli naši šikovní sekundáni svoje umenie vlastným rodičom, ktorých sprevádzali po meste a pripomenuli im učivo z ich študentských čias. Hlavnou koordinátorkou projektu je pani učiteľka Katarína Michalíková, ktorá realizuje túto aktivitu v rámci vzdelávania sa v Komenského inštitúte. Jej pravou rukou bol tím ďalších učiteľov v štvorčlennom zložení: Miriama Kopernická, Silvia Páleníková, Iveta Palková a Beáta Solčanská. Rozhodujúcu úlohou však zohrali n

 • Od 19. do 23. marca prines cez veľkú prestávku
  do triedy č. 203 (oproti II.AJ) knihy, ktoré ti
  zbytočne zaberajú miesto na poličkách.
  Knihy sa budú na nasledujúci týždeň predávať za

  symbolické 1€.

  Výťažok z burzy bude venovaný na dobročinné účely

 • Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

  POZVÁNKA

  Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 11.01.2018 vo štvrtok

  o 16,30 hod. s týmto programom:

  1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.

  2. Otvorenie – predseda triedneho výboru

  3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ

  4. Informácie o maturitnej skúške 2018 – podmienky úspešného vykonania MS

 • Do galérie Vianočné trhy 2017 boli pridané fotografie.

  Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, šťastý a úspešný nový rok 2018 Vám praje Vaše Gymnázium :)

 • Do galérie Deň otvorených dverí :) boli pridané fotografie.

  13. 12. 2017. Tešíme sa vášmu veľkému záujmu o štúdium na našej škole a s radosťou sme otvorili všetky dvere :)

Dotazník pre rodičov