Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Novinky

 • Od 19. do 23. marca prines cez veľkú prestávku
  do triedy č. 203 (oproti II.AJ) knihy, ktoré ti
  zbytočne zaberajú miesto na poličkách.
  Knihy sa budú na nasledujúci týždeň predávať za

  symbolické 1€.

  Výťažok z burzy bude venovaný na dobročinné účely

 • Rada rodičov pri Gymnáziu, Golianova 68, 949 01 Nitra

  POZVÁNKA

  Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra Vás pozýva na triednu schôdzku RZ, ktorá sa bude konať 11.01.2018 vo štvrtok

  o 16,30 hod. s týmto programom:

  1. Príhovor riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej a predsedníčky Rady rodičov – PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD.

  2. Otvorenie – predseda triedneho výboru

  3. Informácia o prospechu, správaní a dochádzke žiakov – triedny učiteľ

  4. Informácie o maturitnej skúške 2018 – podmienky úspešného vykonania MS

 • Do galérie Vianočné trhy 2017 boli pridané fotografie.

  Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, šťastý a úspešný nový rok 2018 Vám praje Vaše Gymnázium :)

 • Do galérie Deň otvorených dverí :) boli pridané fotografie.

  13. 12. 2017. Tešíme sa vášmu veľkému záujmu o štúdium na našej škole a s radosťou sme otvorili všetky dvere :)

 • Do galérie Benefičný koncert 2017/2018 boli pridané fotografie.

Dotazník pre rodičov