Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: gymgol@gymgolnr.sk alebo +421 x 640 96 12 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ/učiteľka nemeckého jazyka   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:27.08.2018. Pracovná zmluva na dobu určitú - 1 rok, s možnosťou predĺženia na neurčito.
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou: nemecký jazyk.
V zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Predpoklady výkonu práce :
- v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Platové zaradenie a plat :
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín uzatvorenia výberového konania : 15.06.2018
 

 
Pozícia:

Učiteľ/učiteľka telesnej výchovy   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:27.08.2018. Pracovná zmluva na dobu určitú - 1 rok, s možnosťou predĺženia na neurčito.
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou: telesná výchova.
V zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Predpoklady výkonu práce :
- v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Platové zaradenie a plat :
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín uzatvorenia výberového konania : 15.06.2018
 

 
Pozícia:

Učiteľ/učiteľka náboženskej výchovy - rímskokatolícke náboženstvo v kombinácii s iným predmetom   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:27.08.2018. Pracovná zmluva na dobu určitú - 1 rok, s možnosťou predĺženia na neurčito.
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou: náboženská výchova.
V zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
- poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi.

Predpoklady výkonu práce :
- v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Platové zaradenie a plat :
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín uzatvorenia výberového konania : 15.06.2018
 

 
Pozícia:

Učiteľ/učiteľka informatiky a anglického jazyka   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:27.08.2018. Pracovná zmluva na dobu určitú - 1 rok, s možnosťou predĺženia na neurčito.
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s aprobáciou: informatika + anglický jazyk.
V zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Predpoklady výkonu práce :
- v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Platové zaradenie a plat :
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zamestnanie
- životopis
- doklad o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín uzatvorenia výberového konania : 15.06.2018