Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Prihlásenie

Výzvy a zámery

1. Zámer o prenájme priestorov v súlade s § 9a ods. 5 a ods. 9 Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
2. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.